Huurrecht

Wat houdt huurrecht in?

Het huurrecht omvat alle wet- en regelgeving op het gebied van huur. Huur is de overeenkomst waarbij een verhuurder een roerende of onroerende zaak of gedeelte daarvan tegen betaling in gebruik geeft aan een huurder. Bij vastgoed gaat het om onroerende zaken, zoals een woning of bedrijfsruimte, maar bijvoorbeeld ook een (nog) onbebouwde kavel. Op de huur van een onroerende zaak zijn verschillende voorschriften van toepassing, waarvan een belangrijk deel is neergelegd in de wet (o.a. Titel 4 van Boek 7 BW). Met deze voorschriften wordt een eerlijke balans gewaarborgd tussen de rechten en verplichtingen van huurder en verhuurder.

Diensten Pantheon Legal

Het huurrecht vormt het juridische kader dat partijen bij huurtransacties dienen te volgen. Hierbij komen zaken aan bod zoals de vaststelling van de huurprijs, de duur van de huurovereenkomst en de mogelijkheden voor het beëindigen van de overeenkomst. Het juridische kader varieert afhankelijk van het type huurobject.

Binnen het domein van het huurrecht kunnen vraagstukken variëren van het opstellen of controleren van huurovereenkomsten voor zowel bedrijfsruimtes als woningen tot het voeren van juridische procedures met als doel de huurovereenkomst op een correcte wijze te beëindigen.

Een veelvoorkomende kwestie waarbij we kunnen assisteren, betreft het terugkrijgen van uw borg. Als u problemen ondervindt met uw verhuurder en zij weigeren uw borg terug te geven, kunnen onze juridische experts u begeleiden bij het nemen van de juiste stappen om het bedrag waarop u recht heeft, terug te verkrijgen. Daarnaast hebben we ruime ervaring in het oplossen van andere huurproblemen, waaronder geschillen met betrekking tot huurbetalingen en huurcontracten.

Heeft u hulp nodig?

Heeft u hulp nodig bij het opstellen van een huurcontract, wilt u dat een expert een bestaand huurcontract met u doorneemt, of ondervindt u problemen tijdens of na de beëindiging van een huurovereenkomst waarbij u ondersteuning nodig heeft bij het opeisen van uw rechten? Neem dan contact met ons op via het onderstaande formulier!